soutěže:

další soutěže »

Brno City Center

náměstí Svobody 9, Brno; 2001

architektonická ideová soutěž

autoři: Jaromír Walter, Jan Foretník, Jolana Karásková a Saman Saffarian

spolupráce: Robert Sedlák

investor: Unistav, a.s.

 

Návrh řešení polyfunkční budovy „BRNO CITY CENTER“ v proluce na Náměstí Svobody v Brně.


zákres do fotografie


vizualizace interiéru sálu s průhledem do dvorany


půdorys 1. NP a 2.NP a schéma variability sálu

Výsledky na webu ČKA (číslo 015)