projekty:

další projekty »

rodinný dům Černolice

Černolice; 2017-2018

architektonická studie

autoři: Jan Foretník a Jakub Stýblo

 

Návrh rodinného domu je situován na okraji současné zástavby obce Černolice na svažitém pozemku s krásným, i když směrově omezeným výhledem. Tvar kříže je reakcí na zadání rozsáhlého stavebního programu a zároveň na požadavek investora na minimalizaci provozních vazeb. Výsledný tvar objektu je dále opticky horizontálně rozčleněn na menší celky tak, aby bylo zmenšeno měřítko stavby. S ohledem na okolní zástavbu i územní plán je na větší hmotě navržena sedlová střecha.


půdorys


podélný řez