soutěže:

další soutěže »

hudebně dramatická laboratoř JAMU v Brně

Orlí ulice, Brno; 2003

ideová architektonická soutěž

autoři: Jan Konečný, Hana Nytrová, Milan Nytra, Jan Foretník, Drahoš Suchánek a Jiří Stehno

 

Soutěžní návrh nové školní divadelní scény Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.


zákres do fotografie


proměnlivost fasády


půdorysy 1. až 3. NP


příčný řez

PRŮVODNÍ TEXT:

Jednou branou vstoupíme do ulice a města, druhou do zahrady za minority, třetí – tou novou – vstupme do světa JINÉ REALITY, reality hudby a divadla, reality se stále se MĚNÍCÍ TVÁŘÍ, tváří na jedné straně mladou, na druhé straně pevně zakotvenou v tradici.

Technika hranatého sálu, dávající možnost bezbřehé variability, přináší prázdnotu a bezradnost, přináší potřebu opřít se o něco prapůvodního, o pevný tvar, podporující pospolitost lidí, jejich vzájemný pohled, tvar koncentrický a koncentrující k ohnisku, tolikrát ověřený antikou i Palladiem v Teatro Olympico, v němž stojí hudba, pohyb a děj.

Je půvabně v místě tak drobném uchýlit se do foyer v záhadných a nikde jinde nenavštívených prostorách pod elevací, kde kámen nahrazuje LITINOVÉ žebro sloupů, kde struktura navozuje atmosféru KROVU nad kopulí blízkých minoritů. Proměnná tvář, to je maska otvírající se téměř středověkým způsobem do prostoru ulice.

MASKA se téměř dotýká protějších domů, pokaždé jinak, s jiným sdělením. Je to živoucí plakát, spojující jako svorník s plnou vážností i hravostí půvaby minoritského kláštera s eklektickou architekturou 19. století. HUDBA, která bude vycházet stejně jako návštěvníci z těchto prostor do půvabných dvorů za kostelem, obohatí zážitky všech, kdo jimi budou v budoucnosti procházet.

---

Výsledky na webu ČKA