realizace:

další realizace »

Kaple cestou

Liščí kopec (Rochusberg), Dolní Dunajovice; 2013-2016

architektonická studie, realizace s autorským dozorem

autor: Vojtěch Kolář

spoluautoři: Barbora Ponešová a Jan Foretník

 


celkový pohled © Barbora Ponešová

Projekt se odkazuje na původní kapli sv. Rocha, která stála na vrcholu Liščího kopce (původně Rochusberg) nad Dolními Dunajovicemi od 17. do konce 18. století. Její připomínka není doslovná. Podobně jako střípky naší paměti, tak i fragmenty liturgického prostoru vyvstávají při pohledu na toto (polo)zapomenuté duchovní místo. Podél historické cesty k vrcholu je osazeno několik symbolických připomínek mobiliáře kaple: schody, lavice, ambon a klekátko. Pátým prvkem je obnovený kříž umístěný na torzu dochovaného soklu.

Umístění mobiliáře odkazuje k tradici drobné sakrální architektury (božích muk, poklon, kapliček) kolem poutních cest. Osazené kusy mobiliáře tvoří figury archetypálních tvarů z vápencových bloků. Vápenec byl zvolen jako lokálně používaný materiál, odkazující na historii místa.


detail ambonu © Karel Sklenář


schody © Karel Sklenář


žehnání kříže 7. září 2016 © Karel Sklenář


video (odkaz na youtube) © Jan Foretník

Jedná se o školní projekt Vojtěcha Koláře, který byl vypracován na FA VUT v Brně pod vedením Barbory Ponešové a Jana Foretníka v prosince 2013. Realizován byl v srpnu 2016. Uvedení do provozu bylo spojeno se slavností žehnání kříže.