realizace:

další realizace »

přestavba stodoly na rodinný dům

Šebetov; 2006-2015

koncept, architektonická studie, územní souhlas, ohlášení stavby, dokumentace pro provedení stavby, realizace s autorským dozorem

autoři: Jan Foretník, Milan Nytra, Hana Nytrová a Melis Atacan

statika: Bohumil Honomichl

specializace: Markéta Sedláková (požární ochrana), Petr Schreiber (vytápění) a Libor Švarzberger (zdravotechnika)

 

Přestavba stodoly u rodinného domu na nový rodinný dům 2+KK. Oba domy tvoří jeden funkční celek, původní je využíván rodinou investora a nový jeho rodiči.

Z původní stodoly je zachována (bez výrazných změn) přízemní zděná část, kde je umístěna garáž, dílna a sklad. Vlastní rodinný dům je dřevostavba, která nahradila původní krov v havarijním stavu.

Původním záměrem bylo ponechat původní zdivo stodoly v režné podobě, z čehož sešlo kvůli jeho stavebně-technickému stavu. V současné době se dokončují úpravy přízemí a okolních ploch.


pohled z ulice © Michal Helán


severozápadní pohled © Michal Helán