realizace:

další realizace »

bezbariérový rodinný dům v Telnici

Telnice; 2015-2018

architektonická studie, realizováno

autoři: Jan Foretník, Jakub Stýblo a Tereza Novotná

stavební projekt: Jaroslav Janovský (ohlášení stavby, jednostupňový projekt)

 

Novostavba bezbariérového rodinného domu je navržena v rozvojové lokalitě na okraji Telnice. Vzhledem k charakteru okolní zástavby, absence atraktivních výhledů do krajiny a svému specifickému účelu je dům navržen jako uzavřený atriový. Atrium uzavírají tři křídla domu, z jihovýchodu (do volné krajiny) je uzavřeno pouze nízkou zdí. Všechna tři křídla jsou vizuálně sjednocena, odlišena je pouze přisazená garáž.