soutěže:

další soutěže »

třída Míru v Pardubicích

třída Míru + náměstí Republiky, Pardubice; 2002

architektonicko-urbanistická soutěž, 2. cena

autor: Jaromír Walter

spoluautoři: Tomáš Dvořák, Jan Foretník, Jolana Karásková, Hana Nytrová, Milan Nytra a Robert Sedlák

spolupráce: Jitka Melichaříková

 

Zpracování architektonicko-urbanistického návrhu řešení Třídy Míru v Pardubicích jako pěší zóny včetně přilehlého prostoru Náměstí Republiky.

Návrh uzavíral prostor Třídy Míru v prostoru „Veselky“ vertikální dominantou (protipól Zelené brány), vytěsňoval individuální dopravu z Náměstí Republiky pomocí tunelu a naopak zachovával veřejnou dopravu na pěší zóně.

Jako nejlépe hodnocený projekt (první cena nebyla udělena) byl návrh vybrán k dalšímu zpracování. V roce 2007 byla zpracována studie se zapracováním připomínek města. Další stupně projektové dokumentace se zahrnutím dalších změn zpracoval Atelier Walter a Code s.r.o. V současné době je v realizaci, dokončení je předpokládáno 2/2015.


vizualizace předprostoru divadla na Náměstí Republiky


vizualizace prostoru pěší zóny mezi ulicí Sladkovského a novým ukončením Třídy Miru


architektonická situace


technická situace

Výsledky soutěže na stránkách ČKA