soutěže:

další soutěže »

Rozhledna Hýlačka

Tábor-Větrovy; 2012

projektová architektonická veřejná anonymní jednokolová soutěž

autoři: Jan Foretník a Marcela Chylíková

spolupráce: Klára Stachová / Krajinka

 

Průvodní text - výchozí předpoklady zvoleného řešení:

MÍSTO

Rozhledna byla postavena na holém kopci mezi roztroušenou zástavbou osady Větrovy. Za 90 let její existence se situace zcela změnila. Vzrostlá zeleň podstatně omezila výhled a intenzivní zástavba v okolí určila rozhlednu spíše jako centrum aktivit KČT a příměstské části. V bezprostředním okolí byla postavena vodárna a vysílač.

ROZPOR

Požár z Nového roku 2012 vyvolal potřebu postavit novou rozhlednu. Nastal však rozpor, jestli obnovit původní kulturní památku a nebo stavbu podřídit stávající zeleni a zvýšit. Zadání soutěže vyžaduje oba přístupy sloučit.

GENIUS LOCI

Navrhovat rozhlednu v živé obci řeší předkládaný projekt v intencích historické zkušenosti - kontinuity a genia loci. Rozhledna má respektovat subtilní měřítko a intimitu obce. Rozhledna nemá narušovat soukromí místních obyvatel.

BUDOUCÍ VÝVOJ

Pravděpodobný vývoj zeleně naznačuje, že ani předpokládané zvýšení rozhledny do budoucna nezajistí panoramatický výhled. Zeleň však také bude stárnout, je tedy možné ji postupně nahradit nižšími druhy.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM

Větrovy postrádají společenské centrum. Stavba rozhledny by měla úpravou okolí a variabilitou zázemí přispět ke kvalitě veřejného života a umožnit různé společenské i klubové aktivity.

Ekonomické aspekty

Celý projekt vznikne pouze za předpokladu akceptovatelných finančních nákladů a dostatečné atraktivity pro sponzory a dárce.

VARIANTY ŘEŠENÍ

Při zvážení výše uvedeného se pro nalezení optimálního řešení obnovy rozhledny Hýlačka jevilo nutné kromě stavby vyšší rozhledny citující původní rozhlednu také znovu uvážit možnost stavby její repliky nebo stavbu svébytného novotvaru rozhledny.

ROZHODNUTÍ

Vzhledem k historii rozhledny, geniu loci, měřítku obce, životnímu cyklu zeleně a finančním nákladům se jako optimální řešení jeví navrhnout autentickou repliku rozhledny Hýlačka. Jedině v tomto případě má její poloha opodstatnění uprostřed obce. Obnovení původní Hýlačky má atraktivní společenský kredit obnovení kulturní památky. Takto navržený objekt je nutné doplnit o dostatečné a moderní uživatelské zázemí.

Návrh obnovit původní rozhlednu vede k určitému posunu roviny uvažování, je pragmatický a realizovatelný. V souhrnu úprav s přihlédnutím ke změnám v čase splňuje tento přístup veškeré funkční požadavky definované v zadání soutěže.

---

výsledky soutěže na webu České komory architektů