realizace:

další realizace »

Skautská klubovna Arnošta Vršky

Mlýnská 8a, Vyškov; 2016-2022

architektonická studie, územní souhlas, ohlášení stavby, dokumentace pro provedení stavby, realizace s autorským dozorem

autoři: Miroslava Šešulková, Barbora Ponešová a Jan Foretník

spolupráce: Jakub Stýblo

 

Navržená stavba nové skautské klubovny je navržena na místě stávající klubovny, která je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.

Celková hmota stavby vytvořena adicí čtyř objemů, čímž dochází ke zjemnění celkového dojmu z měřítka stavby. Tyto objemy odpovídají vnitřnímu funkčnímu řešení: v jednom provozním celku jsou skautské klubovny, v druhém vstupní hala se sociálním a technickým zázemím, v dalším herna a v posledním konferenční místnost s kuchyní a dílna. Ve všech jednotkách je zbudována pobytová galerie formou lehké dřevěné konstrukce.

Objekt je navržen jako dřevostavba. Celkový architektonický výraz budovy (obklad z modřínových prken barvených na bílo pigmentovaným nátěrovým olejem, střešní krytina z bílého plechu) je volen s ohledem na její účel i pozici v městském parku.

Architektonická studie navazuje na školní práci Miroslavy Šešulkové, která byla vypracována na FA VUT v Brně pod vedením Barbory Ponešové a Jana Foretníka v roce 2012.