soutěže:

další soutěže »

Obecní dům Moravské Bránice

Moravské Bránice 325, Moravské Bránice; 2017

projektová architektonická soutěž

autoři: Jan Foretník, Radek Toman a Jakub Stýblo

spolupráce: Klára Stachová / Krajinka a Marie Joja

investor: Obec Moravské Bránice

 

Předmětem architektonické soutěže byl návrh Obecního domu Moravské Bránice na místě dnešního obecního úřadu a navazujících obecních pozemcích. Návrh měl řešit jak vlastní víceúčelovou budovu obecního úřadu s kulturním sálem, hasičskou zbrojnicí a dalšími možnými funkcemi, tak navazující veřejné prostory.


celková situace obecního domu


náves


poloveřejný dvůr


multifunkční sál

Návrh vychází z tradičního uspořádání struktury a hierarchie venkovského sídla, které interpretuje soudobým způsobem. Areál je organizován jako posloupnost jednotlivých funkcí rozmístěných od veřejných po užitkové.

Stavební program je rozdělen do tří základních objemů: budovy obecního úřadu, multifunkčního sálu a hasičské zbrojnice se zázemím pracovníků údržby obce. Tyto objekty vymezují volné prostory: nově definovanou náves, poloveřejný dvůr a servisní dvůr.

Na náves přirozeně navazují okolní veřejné prostory. Z návsi jsou vstupy do obecního úřadu, komerčního prostoru (služby, obchod) a vstup do bytové jednotky. Náves zahrnuje také stávající obchody a školu. Na vnitřním dvoře se odehrává kulturní a společenský život obce. Je zde knihovna, bar a multifunkční sál.

Výsledky na webu ČKA