realizace:

další realizace »

Areál firmy AutoFit – školící středisko

Vídeňská 112a, Brno-Přízřenice; 2006-2009

koncept, architektonická studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, sestavení tendrové dokumentace, realizace s autorským dozorem, dokumentace skutečného provedení stavby

autoři: Milan Nytra, Hana Nytrová a Jan Foretník

statika: Leoš Gurka a Jaroslav Vácha

specializace: Jiří Koplík (požární ochrana), Jan Říha (dopravní řešení), Ivan Fencl (dopravní řešení), Helena Fenclová (dopravní řešení), Hana Hanáková (zdravotechnika), Dušan Slaný (silnoproud), Jan Bukolský (slaboproud), Drahomír Blažke (vytápění), Jaroslav Lepcio (vytápění) a Josef Hřib (vzduchotechnika)

 

Stavba školícího střediska, administrativní budovy a skladu firmy specializující se na lakování automobilů.

Generální dodavatel PKS Inpos, a.s.


pohled z ulice Vídeňská © Milan Nytra


detail hmoty schodiště © Milan Nytra


celkový pohled od školícího střediska © Jan Foretník


panorama areálu firmy © Jan Foretník