realizace:

další realizace »

adaptace výletní restaurace na rodinný dům

Tišnov; 2015-2020

architektonická studie, ohlášení stavby, jednostupňový projekt, realizace s autorským dozorem

autoři: Jan Foretník a Jakub Stýblo

 

Adaptace výletní restaurace z meziválečného období na rodinný dům. Původní objekt byl tvořen dvěma částmi – letním posezením (jednoduchý obdélníkový objekt 8,2 × 10 m se sedlovou střechou, nesený 8 pilíři s lehkou výplní, převážně skleněnou) a navazujícím objektem kuželny.

Vlastní rodinný dům byl navržen ve stopě původní kuželny, která byla v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Toto řešení umožnilo definovat privátní prostor zahrady.

Hmota rodinného domu částečně prolíná do objektu bývalého letního posezení, které bylo renovováno. Zachován byl původní krov a skleněné výplně. Zbytek prostoru v tomto objektu tvoří sezónní společenský prostor.