realizace:

další realizace »

adaptace výletní restaurace na rodinný dům

Tišnov; 2015-

architektonická studie, ohlášení stavby, jednostupňový projekt, probíhá realizace

autoři: Jan Foretník a Jakub Stýblo

 

Adaptace výletní restaurace z meziválečného období na rodinný dům. Původní objekt byl tvořen dvěma částmi – letním posezením (jednoduchý obdélníkový objekt 8,2 × 10 m se sedlovou střechou, nesený 8 pilíři s lehkou výplní, převážně skleněnou) a navazujícím objektem kuželny (nyní v torzu).

Rodinný dům je navržen ve stopě původní kuželny. Toto řešení umožnilo definovat privátní prostor zahrady. Hmota rodinného domu částečně prolíná do objektu bývalého letního posezení, který je renovován. Zbytek prostoru v tomto objektu tvoří sezónní společenský prostor.