realizace:

další realizace »

rodinný dům Žatčany

Žatčany; 2015-

architektonická studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, probíhá realizace s autorským dozorem

autoři: Jan Foretník a Jakub Stýblo

statika: Lukáš Krbec

specializace: Markéta Sedláková (požární ochrana) a Zbyněk Holešovský (zdravotechnika)

stavitel: Woodsystem, s.r.o.

 


uliční pohled

Architektonická studie nárožního rodinného domu při vjezdu do obce Žatčany. V této citlivé poloze je měřítko stavby zmenšeno pomocí rozdělení druhého nadzemního podlaží na dvě samostatné části na nároží a horizontálního oddělení v materiálu fasády. Tvar domu definuje obě uliční čáry zároveň zajišťuje soukromí jeho uživatelů.


vizualizace dvora


vizualizace dvora


schematický řez

V současné době probíhá realizace objektu.